Trang chủ   Hướng dẫn sử dụng   Các câu hỏi thường gặp   Liên hệ   Quy định  
Quy định

CÁC QUY ĐỊNH

Khi đăng ký và sử dụng dịch vụ EasyVN web (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ“), xem như khách hàng đã đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định sau đây:

1- Mô tả dịch vụ:
EasyVN cung cấp dịch vụ tạo website trọn gói, được gọi là EasyVN web, bao gồm các hạng mục sau:
(a) cung cấp một địa chỉ website dưới dạng http://www.easyvn.com/tenkhachhang
(b) cung cấp công cụ thiết kế website trực tuyến cùng các mẫu trang trí được thiết kết sẳn, khách hàng tự thiết kế nội dung của các trang web
(c) cung cấp một dung lượng lưu trữ cho website

Dịch vụ này được cung cấp dưới các hình thức sau đây:
- Đăng ký dùng thử miễn phí: Khách hàng đăng ký được sử dụng miễn phí trong một thời gian giới hạn nhất định, với một dung lượng lưu trữ giới hạn nhất định. Mức giới hạn này do EasyVN quy định và có thể thay đổi  tùy lúc mà không cần thông báo trước.
- Đăng ký chính thức có thu phí: Mức thu phí tùy vào thời gian và dung lượng lưu trữ.

2- Các quy định khi đăng ký:
Khách hàng ít nhất phải 18 tuổi mới được đăng ký sử dụng dịch vụ EasyVN web.
Khi đăng ký khách hàng đồng ý: (a) cung cấp các thông tin về khách hàng trung thực, chính xác, hiện hành và đầy đủ theo như yêu cầu trong mẫu đăng ký, (b) duy trì và cập nhật các thông tin này để đảm bảo các thông tin là trung thực, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu khách hàng cung cấp thông tin không trung thực, chính xác, hiện hành và đầy đủ, EasyVN có quyền chấm dứt quyền sử dụng cũng như hủy bỏ website của khách hàng.

3- Quy định khi sử dụng:
Khách hàng hiểu và đồng ý rằng sẽ không sử dụng Dịch vụ này để truyền bá các nội dung và các hoạt động sau đây:
(a) các nội dung đồi trụy, mua bán vũ khí, hoặc các nội dung trái với quy định của pháp luật;
(b) các nội dung vi phạm đến quyền lợi của người khác, như thương hiệu, bản quyền, . . .;
(c) các nội dung có tính đe dọa, lăng mạ, quấy rầy, phỉ báng, xâm hại đến các quyền riêng tư, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm, khiếm nhã;
(d) các nội dung cổ vũ, khuyến khích hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động phi pháp như tin tặc;
(e) các phần mềm, thông tin hoặc tài liệu có chứa virút, “Trojan Horse“, . . . hoặc bất cứ yếu tố gây hại nào khác;
(f) các nội dung tuyên truyền gây căm thù hoặc các nội dung có tính lừa lọc.
(g) can thiệp hoặc làm gián đoạn sự hoạt động của Dịch vụ này.
(h) vô tình hay cố ý vi phạm các luật lệ của địa phương, bang, quốc gia hay quốc tế;

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng các thông tin về password phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu khách hàng nghi ngờ rằng password của mình đã bị lộ.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng khách hàng chỉ có thể đưa các nội dung hợp pháp lên website của mình.
Khách hàng cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể thay đổi các quy định này bất cứ lúc nào hoặc hủy bỏ hoặc thay đổi dịch vụ này sao cho thích hợp mà không cần phải thông báo trước cho khách hàng.

Khách hàng đồng ý rằng sẽ không sao chép hoặc khai thác bất cứ phần nào của Dịch vụ này hoặc tìm cách xâm nhập vào Dịch vụ này.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng nếu vi phạm các quy định nêu trên chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ này của khách hàng và từ chối tất cả các yêu cầu sử dụng của khách hàng trong tương lai.

4- Từ chối bảo hành
Khách hàng thừa nhận rằng Dịch vụ này được cung cấp “như hiện là, như hiện có“ và không bao gồm bất cứ sự bảo hành nào, như bảo hành về chất lượng, hiệu suất hoặc chức năng hoặc đảm bảo rằng dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

5- Bồi thường:
Khách hàng đồng ý bênh vực, đảm bảo và giữ cho EasyVN  vô can đối với bất kỳ đòi hỏi bồi thường, mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án)  phát sinh hoặc có liên quan do sự vi phạm của khách hàng đối với bất kỳ nội dung nào của quy định này.